Jungo Care

Specialistische begeleiding

Verbindende factor

Waar gestandaardiseerde jeugdzorg stopt, gaan wij verder. De kinderen die bij Jungo Care in begeleiding zijn, hebben vaak al een traject vol moeilijkheden of faalervaringen achter de rug. De lopende zorg lijkt te stagneren en om verdere escalatie te voorkomen is kundige expertise en effectieve begeleiding nodig om op terug te kunnen vallen. Binnen Jungo Care hebben we de juiste kennis en kunde om vanaf nu samen jullie zorgvraag te dragen. Dat betekent een rustpunt, een vangnet en een stip op de horizon.

Een plek om te groeien, leren, genieten en tot rust te komen

Wij geloven erin dat we echt zicht krijgen op jullie bestaande hulpvraag wanneer wij voor enkele dagen de gehele zorgzwaarte overnemen. Daarom is een volledig specialistisch weekend bij Jungo Care verblijven voor ons het startpunt van de zorg. Dat kan binnen onze gezellige en prikkelarme boerderij, waar we met ons kleinschalige team klaar staan voor jou. We bundelen onze expertises en besteden zo intensieve aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van ‘onze’ logees. Maar natuurlijk bouwen we ook leuke ontspannende activiteiten en voldoende rustmomenten in. Het is tenslotte weekend!

Zo zorgen wij voor een combinatie van tijdelijke ontlasting in de gezinssituatie en effectieve begeleiding op maat. Omdat onze gedragswetenschappers tevens diagnostisch bevoegd zijn, kunnen we ook kiezen voor een aantal observatie-weekenden waarbij we goed zicht krijgen op de opvallendheden en aandachtspunten en deze kunnen we vervolgens verwerken in een gedegen onderzoeksverslag, die bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het passend maken van een vervolgtraject.

Wij bieden bij Jungo Care altijd zorg op maat. Niet ons aanbod, maar jullie hulpvraag is het uitgangspunt. Dat kan dus betekenen dat de ene logee eens in de maand komt logeren en dat uitgebreid wordt met een aantal dagen in de schoolvakanties, maar dat kan ook betekenen dat een kind naast drie weekenden bij Jungo Care ook wekelijks vijf ambulante dagen in zorg is.

Voor papa's en mama's die wel wat hulp kunnen gebruiken

Je bent papa of mama van een fantastische zoon of dochter. Een zoon of dochter die baat heeft bij extra zorg of begeleiding. Zodat hij beter in z’n vel gaat zitten. Zodat zij weet hoe ze met nieuwe of spannende situaties om kan gaan. Zodat het fijner wordt voor hem of haar én voor jullie als ouders en gezin. Soms hebben we allemaal even rust en ruimte nodig.

Natuurlijk is het vaak leuk, gezellig en liefdevol thuis. Maar als je kind extra zorg nodig heeft op gedragsmatig gebied, is het ook vaak zwaar. Als je kind bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis of licht verstandelijke beperking heeft, heeft dit veel impact op jullie rol en taak als ouders. Als je kind worstelt met ADHD of zijn of haar emoties, heb je misschien niet altijd de rust, tijd en tools om hiermee om te gaan. Als je kind wat voor traumatische gebeurtenis dan ook heeft meegemaakt die impact heeft op zijn of haar gedrag, vraagt dat om een andere aanpak.

Het leven van alle dag brengt soms al een hoop gevlieg en geregel met zich mee. Als je daarbij ouder bent van een kind met een extra zorgvraag, dan is die uitdaging nog groter. Er is behoefte aan een rustpunt. Aan handvaten. Een vertrouwde omgeving waar je kind zich kan ontwikkelen tot een blij en gelukkig persoon. En voor jullie gezin tijdelijke ontlasting en adviezen voor de thuissituatie. Een vertrouwde omgeving verzorgd door specialisten op het gebied van dit soort zorgvragen.

 

 

Even op adem komen.

Even afstand nemen van de situatie, letterlijk en figuurlijk.

 

Wat kun je van een logeerweekend verwachten?

Tijdens een logeerweekend kunnen zowel kind als gezin met een gerust hart even afstand nemen van de verzwaarde opvoedingssituatie. Er is sprake van een rustpunt. Jullie kind krijgt effectieve begeleiding en handvaten aangeleerd, die altijd worden aangestuurd en begeleid door een master orthopedagoog. Daarnaast wordt er tijdens een logeerweekend aangestuurd op een verbetering in de sociale interactie, het aanleren van nieuwe vaardigheden en we bouwen natuurlijk meer dan voldoende rust- en ontspanningsmomenten in. Zo kan iedereen even opladen en met een frisse blik vooruitkijken!
bedstee

Een prikkelarme logeerboerderij

De logeerweekenden vinden plaats in een prikkelarme logeerboerderij. Deze karakteristieke boerderij in het Friese Tjerkgaast beschikt over meerdere leefruimtes met uitgebreide faciliteiten en een grote tuin.

Kleine groepjes

Tijdens een logeerweekend zijn er maximaal zes logees te gast. Zo kunnen we iedereen de juiste ondersteuning en aandacht geven. Sociale interactie vinden we belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Hier wordt tijdens een weekend uitgebreid aandacht aan besteed.

Een natuurlijke omgeving

Wat is een betere plek om tot rust te komen en
lekker te kunnen spelen dan midden in de natuur?
Onze logeerboerderij ligt midden tussen de weilanden,
bossen en Friese meren. In de buurt van de boerderij
vind je onder andere een speeltuin, grote trampoline,
bos en vele dieren.

Volledig verzorgd weekend

Onze logees worden op de vrijdagmiddagen met open armen ontvangen of van huis, school of het kdc opgehaald! We zorgen voor een gestructureerde en inzichtelijke planning voor de dagen die volgen. Op zondagmiddag worden de kinderen weer door ons team thuisgebracht. Op deze wijze heb je als ouders echt even rust.