Jungo Care

Orthopedagogische praktijk
voor kind en systeem

Een verbindende factor wanneer je het zelf even niet meer weet;
daarvoor ben je bij Jungo Care aan het juiste adres!

WIEBESIETZE-20240118-152942-WSP_3900-Verbeterd-NR
Ons aanbod

Specialistische begeleiding op maat

Wij geloven erin dat we echt zicht krijgen op jullie bestaande hulpvraag wanneer wij voor enkele dagen de gehele zorgzwaarte overnemen. Daarom is een volledig specialistisch weekend bij Jungo Care verblijven voor ons het startpunt van de zorg. Dat kan binnen onze gezellige en prikkelarme boerderij, waar we met ons kleinschalige team klaar staan voor jou. We bundelen onze expertises en besteden zo intensieve aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van ‘onze’ logees. Maar natuurlijk bouwen we ook leuke ontspannende activiteiten en voldoende rustmomenten in. Het is tenslotte weekend!

Zo zorgen wij voor een combinatie van tijdelijke ontlasting in de gezinssituatie en effectieve begeleiding op maat. Omdat onze gedragswetenschappers tevens diagnostisch bevoegd zijn, kunnen we ook kiezen voor een aantal observatie-weekenden waarbij we goed zicht krijgen op de opvallendheden en aandachtspunten en deze kunnen we vervolgens verwerken in een gedegen onderzoeksverslag, die bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het passend maken van een vervolgtraject.

Wij bieden bij Jungo Care altijd zorg op maat. Niet ons aanbod, maar jullie hulpvraag is het uitgangspunt. Dat kan dus betekenen dat de ene logee eens in de maand komt logeren en dat uitgebreid wordt met een aantal dagen in de schoolvakanties, maar dat kan ook betekenen dat een kind naast drie weekenden bij Jungo Care ook wekelijks vijf ambulante dagen in zorg is.

Voor wie?

Verbindende zorg

Jungo Care is er speciaal voor kinderen met een complexe zorgvraag die moeilijk de juiste hulpverlening kunnen vinden en daardoor tussen wal en schip vallen. Onze missie is gericht op het verminderen van ontwikkelingsmoeilijkheden bij deze kinderen, het bieden van ontlasting voor de thuissituatie en het versterken van het ondersteunende systeem. We geloven in het belang van een individuele aanpak, omdat elk kind uniek is. Door op maat gemaakte oplossingen te bieden, proberen we de beste zorg en ondersteuning te bieden die past bij de behoeften van elk kind. Ons doel is om een verbindende factor te zijn voor iedereen, door samen te werken met gezinnen, zorgverleners en andere betrokkenen.

WIEBESIETZE-20240118-152004-WSP_3821-Verbeterd-NR
WIEBESIETZE-20240118-151538-WSP_3642-Verbeterd-NR

Over ons

Goede zorg is voelen en denken

Wie Jungo Care zegt, zegt verbindende zorg. Met een team van orthopedagogen, gedragswetenschappers, ontwikkelingspychologen, pedagogen en mensen waarvan wij vinden dat zij de ‘oempf-factor’ hebben, zijn wij dé partij die je moet hebben wanneer je vastloopt in opvoedings- of schoolgerelateerde zorgvragen.

Een verbindende factor wanneer je het zelf even niet meer weet; daarvoor ben je bij Jungo Care aan het juiste adres! Dat kan een korte of een langdurige verbinding zijn waarin u in uw zorgvraag wordt geadviseerd, ondersteund of ontlast.

‘Jungo’ betekent ‘verbinding’ in het Latijn en ‘jongere’ in het Papiaments. Een oprechte en kundige verbinding met anderen is van wezenlijk belang. “It takes a whole village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Soms lukt het gewoon even niet alleen. Bij escalaties of stagnaties in een opvoedings- of leerproces kan Jungo Care dié verbindende factor voor jullie zijn.