Jungo Care

Trainingshuis

Verbindende factor

Het Trainingshuis vormt een essentieel onderdeel van de zorgcontinuïteit bij Jungo Care voor cliënten in de overgang van 18- naar 18+. Het doel is om de zorg naadloos te laten aansluiten, waarbij de focus ligt op het veiligstellen van de overgang van specialistische begeleiding naar begeleid en zelfstandig wonen. In deze transitieperiode worden cliënten en jongeren met speciale behoeften met zorg en training ondersteund binnen hun eigen leefomgeving.

Een plek om te groeien, leren, genieten en tot rust te komen

Elke cliënt ontvangt een op maat gemaakt trainingsplan dat rekening houdt met hun huidige situatie en de specifieke behoeften op dat moment. Het trainingsprogramma is ontworpen om de cliënt geleidelijk aan te laten wennen aan zelfstandig wonen. De nauwe band met Jungo Care vormt het vertrouwde fundament voor deze overgang naar een eigen woonplek. Het Kanjerprogramma, dat tijdens de specialistische zorgweekenden wordt aangeboden, speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van de cliënten op zelfstandigheid.

Binnen het Trainingshuis worden de jongeren intensief begeleid en getraind, met als ultiem doel dat ze zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen leefomgeving. Hierbij worden verschillende vaardigheden aangeleerd, zoals huishoudelijke taken, budgetbeheer, sociale interacties en persoonlijke verzorging. Het Trainingshuis biedt een gestructureerde en ondersteunende omgeving waarin deze overgang geleidelijk kan plaatsvinden.

Een stapsgewijze overgang in fasen naar zelfstandigheid

Het Trainingshuis benadrukt de holistische benadering van Jungo Care, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de specifieke zorgbehoeften van de cliënten, maar ook naar hun algemene welzijn en toekomstperspectieven. Het biedt een cruciale brug tussen gespecialiseerde zorg en (volledige) zelfstandigheid, waarbij de cliënten stap voor stap worden voorbereid op een succesvolle integratie in de maatschappij.

De inzet van het Trainingshuis illustreert de toewijding van Jungo Care om jongeren met speciale behoeften te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid. Het creëert een veilige, geïndividualiseerde, en gestructureerde omgeving waarin deze belangrijke overgangsperiode soepel en succesvol kan verlopen.

 

Even op adem komen.

Even afstand nemen van de situatie, letterlijk en figuurlijk.

 

Wat kun je van een trainingshuis verwachten?

Fase 1 (Weekendprogramma en Eigen Studio)

In Fase 1 blijft de cliënt verbonden met het weekendprogramma, waarbij ze deelnemen aan activiteiten en begeleiding ontvangen gedurende het weekend, maar ze slapen en beginnen hun dag in hun eigen studio of appartement. Doordeweeks verblijven ze nog in hun thuissituatie, waardoor ze langzaam wennen aan de structuur en ondersteuning die het Trainingshuis biedt. Deze fase zorgt voor een geleidelijke overgang naar meer zelfstandigheid en vertrouwdheid met het Trainingshuis.

5A83B195-B706-48C7-8369-BE3A87D2063D

Fase 2 (Toenemende Vrijheid)

In Fase 2 krijgen cliënten meer vrijheid en autonomie. Ze kunnen ervoor kiezen om bepaalde delen van het weekendprogramma over te slaan en hun eigen activiteiten en invulling te organiseren. Dit geeft hen de kans om zelfstandigheid te ervaren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes, terwijl ze nog steeds toegang hebben tot begeleiding en ondersteuning indien nodig.

Fase 3 (Uitstroomopties)

Fase 3 markeert de uitstroomfase, waarbij cliënten twee mogelijke paden hebben. Enerzijds kunnen ze terugkeren naar hun eigen huis, met een vorm van ondersteuning die past bij hun behoeften en groeiende zelfstandigheid. Anderzijds hebben ze de optie om onder het dak van Jungo Care te blijven, waar ze kunnen wonen in een appartement met begeleid wonen. Deze fase biedt keuzemogelijkheden en flexibiliteit, zodat we samen kunnen beslissen welke levensstijl het beste bij hen past na hun tijd in het Trainingshuis.